معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و جانشین دفتر امور کودکان و نوجوانان در جریان سفر به استان کرمان به همراه مدیرکل و اعضا شورای معاونین بعد از حضور در جشن ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) خیریه روزنه محبت برای بازدید و دیدار با فرزندان خانه کودکان و نوجوان آشیانه علی (ع) وارد این خانه شدند.

به گزار ش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در بازدید از خانه کودکان و نوجوانان آشیانه علی (ع) کرمان با بیان اینکه کودک متعلق به خانواده است رویکرد جدید سازمان بهزیستی مبنی بر هدایت خیرین در حمایت از کودکان در کانون خانواده را تشریح نمود و گفت : از آنجا که کودک متعلق به خانواده است حمایت های خیرین را به سمت خانواده هدایت می کنیم

 

حبیب اله مسعودی فرید با اشاره به ضرورت رشد همه جانبه کودکان اظهار داشت : تاثیر مراقبت و تربیت فرزندان در خانواده با نگهداری در مراکز قابل مقایسه نیست .

وی با اشاره به بررسی های انجام شده در مورد سرانه هزینه مراکز ;گفت : هزینه مراقبت کوکان در خانواده معادل یک سوم هزینه های یک مرکز است که البته برای هزینه های عاطفی – روانی فرزندان نمی توان قیمت گذاری کرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تشریح مطالعات انجام شده بر کشوره ای توسعه یافته گفت : تا سال 2050 تمامی مراکز نگهداری در بسباری از این کشورها تعطیل می شود و تمرکز بر مراقبت فرزندان در خانواده اعم از خانواده اصلی یا جایگزین خواهد بود.