مرکز اختلات دهان و گفتار با  قابلیت ارائه درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی به معلولین ذهنی در شهر کرمان تاسیس می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی با  اظهار خوشنودی از توفیق به دست آمده در افزایش مستمری مددجویان و معلولین تحت حمایت سازمان بهزیستی ، بیان کرد: بعد از سال ها تاخیر ، افزایش مستمری گروه های تحت حمایت تاثیر به سزایی در روند توانمند سازی و خروج این گروه از چرخه حمایت های دولت دارد.

اسدی با بیان اینکه برای توسعه مراکز تخصصی توانبخشی برنامه های جدیدی طراحی شده است ؛ اظهارداشت : با همکاری موسسه خیریه جوادالائمه ، مرکز بیماران مزمن روانی را در هوتک راه اندازی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه وجود مرکز بیماران روانی مزمن نیاز استان کرمان می باشد ، گفت : درصورت راه اندازی این مرکز با استفاده از توان ، بخش غیردولتی ، بی شک نه تنها استان کرمان بلکه منطقه جنوب شرق کشور نیز از خدمات مرکز هوتک بهره مند می شوند.

معاون توانبخشی بهزیستی کرمان از راه اندازی مرکز اختلات دهان و گفتار در شهر کرمان خبر داد و افزود: این مرکز با همکاری موسسه خیریه مشیز کرمان با هدف رفع مشکلات دهان و گفتار به ویژه مشکلات معلولین کم توان  ذهنی تاسیس می شود.

وی با بیان اینکه معلولین ذهنی برای دریافت خدمات دندانپزشکی به درمان تحت بیهوشی نیاز دارند اظهار داشت : موسسه خیریه مشیز با توجه به دارا بودن مراکز درمانی دندانپزشکی مجهز با کادر متخصص ، شرایط لازم برای مدیریت و اداره مرکز اختلالات دهان و دندان را دارد.

ایشان با ذکر این نکته که در کشور مرکز اختلات دهان و گفتار که قابلیت ارائه درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی به معلولین ذهنی را داشته باشد وجود ندارد، گفت : این مرکز اولین مرکز تخصصی دهان و گفتار در کشور خواهد بود.

اسدی برای نظارت بر مراکز غیر دولتی احیاء پست های کارشناسی تخصصی را ضروری دانست و افزود: پست های کارشناسی تخصصی چون تغذیه و بهداشت که در سال های گذشته از چارت سازمانی بهزیستی حذف شده اند باید دوباره احیاء  تا امکان نظارت تخصصی و کارشناسی بهتر بر مراکز غیردولتی تحت نظارت فراهم شود.