جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با حضور معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان ، معاون عمرانی استانداری و جمعی از مسئولین در محل استانداری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا اسدی معاون توانبخشی بهزیستی کرمان با اشاره به تعامل و همکاری همه دستگاه ها و ادارات در خصوص مناسب سازی گفت : برای حمایت از معلولین و توانمندسازی این گروه باید محیط  برای حضور آنان در جامعه مناسب سازی شود .

اسدی با بیان اینکه 81اداره دولتی در استان کرمان در خصوص مناسب سازی ارزیابی شده اند عنوان کرد : معلولین برای حضور در ادارات و انجام کارها با مشکلات زیادی روبرو می باشند که با شناسایی و ارزیابی این کاستی ها  با هدف تحقق حقوق شهروندی مناسب سازی را انجام می شود .

موسوی معاون عمرانی استانداری با تاکید بر مناسب سازی فضای شهری برای حضور هر چه بیشتر معلولین در جامعه اظهار داشت :  باید ساختمانها و ادارات  بر اساس نیاز و مراجعه معلولین تقسیم بندی نماییم و مناسب سازی این محیط ها را در اولویت قرار دهیم.