معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور و مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولین به همراه مدیر کل و معاون توانبخشی بهزیستی کرمان با حضور در مراکز توانبخشی نحوه فعالیت این مراکز را بررسی نمودند .

 

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان حسین نحوی نژاد معاو توانبخشی و کیوان دواتگران مدیرکل دفتر توانمندسازی معلولین بهزیستی کشور از بخش های مختلف مرکز توانبخشی آموزشی اوتیسم حضرت علی (ع) بازدید نمودند و در جریان این بازدید فعالیت های انجام شده در اتاق رنگ – اتاق تاریک – کاردرمانی – گفتار درمانی و … مورد بررسی قراردادند

در ادامه از مرکز معلولین ذهنی آشیانه علی (ع) و مرکز سالمندان بهارستان سلامت بازدید شد