معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور صبح شنبه 23 مردادماه سالجاری با سفر به کرمان در جمع معاونین و کارشناسان توانبخشی شرکت کننده در کارگاه آموزشی اشتغال حمایت شده حضور یافت

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح کارگاه آموزشی حمایت شده گفت : درد بیکاری معلولین به خوبی احساس شده که برای بهبود وضعیت اشتغال معلولین مدل های جدید از اشتغال حمایت شده طراحی و در سطح کشور آموزش داده می شود
حسین نحوی نژاد در ادامه موضوع اشتغال حمایت شده را برخوردار از مبانی قوی آکادمیک توصیف نمود و گفت : اجرای این نوع اشتغال می تواند به ایجاد تحولی بزرگ در زندگی معلولین منجر شود
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سهمیه 3% استخدام معلولین در کشور گفت : کاهش میزان استخدام بطور عام و نامنطبق بودن تحصیلات و مهارت های حرفه ای معلولین با شرایط اختصاص استخدام دو عامل اساسی در نا موفق بودن  تحقق 3% سهمیه استخدام معلولین می باشد لذا از رهگذر  اشتغال حمایت شده می توان شکاف عمیقی را که بین معلولین جویای کار و فرصتهای شغلی موجود در جامعه به وجود آمده است ترمیم نمود
ایشان در ادامه گفت : 2 تا 3 برابر نرخ بیکاری جامعه در معلولین به ویژه زنان معلول وجود دارد که اجرای طر های اشتغال حمایت شده نسخه آینده بهزیستی برای کاهش این نرخ بیکاری در بین معلولین است
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در خاتمه گفت : با توجه به قول مساعد رئیس کمیسون  عالی آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی امیدواریم در قانون برنامه ششم توسعه ، مجلس  اعتبارات و الزامات قانونی  را برای حمایت از طرح های توانمندسازانه بهزیستی از جمله طرح اشتغال حمایت شده معلولین قائل شود