خانه کوچک معلولین ذهنی پسر بالای 14سال مهرگان با ظرفیت 10 نفر با حضور معاون توانبخشی و مدیر کل امور توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور ، مدیر کل و معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان کرمان افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با قدردانی از مجموعه بهزیستی استان کرمان و خیرین گفت: راهبردهای سازمان بهزیستی کشور در راستای توانمندسازی ، حرفه آموزی و توانبخشی معلولین ذهنی می باشد .

نحوی نژاد با بیان اینکه مشارکت خیرین در چنین طرح و برنامه هایی بسیار مهم و کلیدی می باشد عنوان کرد : گسترش خانه های کوچک یک ایده نو و تخصصی است که با هدف بازپیوند معلول به خانواده ابزارهای آموزشی و توانمندسازی برای استقلال معلولین به کار گرفته می شود .

 

وی با شاره به زندگی عادی معلولین ذهنی  در چنین خانه هایی اظهار داشت : در استان کرمان ظرفیت وبستر گسترش خانه های کوچک معلولین ذهنی وجو دارد و با داشتن نیروهای متخصص و ایده های نو می تواند یک الگو برای آموزش در این زمینه باشد  .

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشوربا بیان اینکه 47 خانه کوچک معلولین ذهنی در کشور وجود دارد عنوان کرد : 520 نفر در این مراکز از خدمات آموزشی و حمایتی استفاده می کنند .