نشست منطقه ای و دوره آموزشی دستورالعمل های حوزه مشارکت ها با حضور معاون مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی استان کرمان ، روسای ادارات بهزیستی شهرستان های منطقه 3 در شهرستان بافت برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا وحید زاده معاون مشارکت های مردمی بهزیستی کرمان در این جلسه با اشاره به ضرورت شناخت فعالان اجتماعی گفت : آگاهی از فنون وقف ارتباط موثر با خیرین و فعالان اجتماعی را برقرار نموده و به تقویت شورای مشارکتها با هدف رفع نیازهای جامعه هدف منجر می شود .

وحید زاده با تاکید بر گسترش مراکز و موسسات خیریه اظهار داشت : خیرین و فعالان اجتماعی به عنوان بازوان پرتوان حمایتی سازمان می باشند که باید با شناسایی آنان و اهداء نشان مسئولیت به افراد فعال در حوزه های مختلف اجتماعی ارتباطات را گسترش دهیم .