جلسه مشارکت های منطقه دو با حضور معاون مشارکت ها و اشتغال بهزیستی استان کرمان ، رئیس بهزیستی رفسنجان ، روسا و کارشناسان ادارات بهزیستی منطقه دو در محل اداره بهزیستی رفسنجان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا وحید زاده معاون مشارکت ها و اشتغال بهزیستی کرمان در این جلسه با تأکید بر ضرورت شناسایی فعالان اجتماعی گفت : شریک یابی اجتماعی از تخصصی ترین وظایف بهزیستی است .

وحید زاده با بیان اینکه ارتباط موثر با موسسه ها و ارائه طرح های خلاقانه زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر فعالان اجتماعی می شود عنوان کرد : مشارکت های گروهی و به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه های مختلف منجر به کاهش آسیب ها می شود .

محمود حیدری رئیس  بهزیستی رفسنجان با تشریح مسائل ومشکلات حوزه مشارکتها گفت :  امیدواریم با  همیاری و همدلی همه  حوزه های  درون سازمانی وبرون سازمانی بتوان جهت رفع مشکلات جامعه و کاهش اسیبهای اجتماعی گام های مثبتی برداریم .