معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در شورای اداری شرق استان که با حضو فرمانداران ،مسئولین و روسای ادارات بهزیستی شرق استان برگزار شد با اشاره به اینکه رفع اشکالات حوزه درمان و نابرابریهای دسترسی به امکانات در سطح کشور  از مهمترین مسائلی است که از سوی وزارتخانه در حال پیگیری است گفت : از صبر و استقامت مردم بم که علیرغم  فرو پاشی ساختار اجتماعی تلاش کردند تا دوباره بم بازسازی شود تقدیر کرد و گفت: مسأله بم یک مسأله ملی است و دولت باید به آن توجه خاص داشته باشد .

دکتر میدری با بیان اینکه تجربه دلخراس زلزله بم تجربه ای نو بود اظهار داشت : دولت باید با درایت و نگاه تخصصی بیشتر مشکلاتی که هنوز در شهر باقی مانده است را حل نماید.
وی تصمیم گیری برای واگذاری کلینیک های توانبخشی به بخش غیر دولتی را از جمله مسائلی دانست که دولت عواقب آن در مناطقی چون جنوب استان کرمان را بدرستی درک نکرده بود و افزود : باید برای این مناطق که مردم را بامشکلات جدّی مواجه کرده است راه حلی اندیشیده شود .
در این جلسه فرماندار بم نیز با اشاره به اینکه زلزلزه بم ظرف چند ثانیه باعث شد تا تغییرات اجتماعی و بسیار سنگینی ایجاد شود و تبدیل به شهری پر از مشکل شود گفت : با همت و تلاش دولت و مردم مشکلات بافت شهری و جمعیتی حل شده اما متاسفانه مشکلات اجتماعی بطور کلی حل نشده است .
فرماندار بم با اشاره به مشکلات اقتصادی شهر به مهمترین مشکلات مردم شهرستان بم مانند درمان اشاره کرد و
اظهار داشت : بسیاری از افرادی که در زلزله بم آسیب های جسمی دیده اند امروز برای تکمیل درمان خود به هزینه های زیادی دارند که باید دولت برای آنها راه حلی بیندیشید.
وی با استفاده بهاینکه بازسازی روحی و روانی مردم به فراموشی سپرده شده است اظهار داشت : بدلیل آسیب های جسمی که بسیاری از افراد در زلزله دیده اند موجب شده تا امروز این افراد قادر به انجام کارهای سخت و  اشتغال پایدار  نباشد که باید با ارائه طرحهای حمایتی و راهکار دراین خصوص نیز چاره ای اندیشید.
فرماندار شهرستان بم اجرای طرح سلامت در سطح کشور را قابل تقدیر دانست و اظهار امیدواری کرد : اجرای طرح سلامت در بعد اجتماعی شهرستان بم فعال تر شود
در این نشست مدیر کل بهزیستی نیز با توجه با مشکلات اجتماعی که در حوزه رفاه سامنین بم وجود دارد پیشنهاد کرد تا با برگزاری نشستی با حضور وزیر تعاون ،کارو رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور ، فرمانداران شرق استان و روسای ادارات بهزیستی این منطقه، حل مشکلات اجتماعی شهرستان بم  دسته بندی و براساس اولویت حل شود .
صادق زاده واگذاری کلینیک های توانبخشی دولتی به بخش غیر دولتی را از مهمترین مشکلات جامعه هدف بهزیستی در مناطق محروم استان دانست و اظهار امیدواری کرد این معضل نیز مرتفع کرد.