محمود حدادیان معاون پشتیبانی بهزیستی استان کرمان با بیان مطلب فوق گفت: یکی از اهداف اصلی و پیش روی مسئولین در بهزیستی استان کرمان تأمین رفاه و آسایش پرسنل می باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم رفاهی پرسنل را راهی برای آرامش خاطر کارکنان بهزیستی برشمرد و گفت: کارکردن در بهزیستی با توجه به نوع خدماتی که به جامعه هدف ارایه می شود به لحاظ روحی و روانی نیز پرسنل را درگیر می کند که فراهم آودرن امکانات رفاهی ، می تواند انگیزه فعالیت و برخی از دغدغه های زندگی کارکنان را کاهش دهد. معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی کرمان در ادامه به تشریح فعالیتها و عملکرد واحد رفاه استان کرمان در 6ماه اول پرداخت و اظهار داشت :پیگیری برای استفاده 200 خانوار از کارکنان بهزیستی کرمان به همراه خانواده هایشان از امکانات اقامتی سایر استانها وا مکانات مجتمع های فرهنگی رفاهی در قالب سهمیه استانی در شهرهای مشهد مقدس ،خزر آباد و تنکابن و بابلسر از جمله فعالیتهایی است که در این خصوص صورت گرفته است .
وی پذیرش 70 خانوار ازکارکنان سایر استانها را از اقدامات دیگر واحد رفاه دانست و خاطر نشان کرد: معرفی پرسنل برای استفاده از بیمه تکمیلی،توزیع سبد کالا،معرفی کارکنان جهت استفاده از امکانات مجتمع های رفاهی درون استان ،عقد تفاهم نامه با بانک توسعه و تعاون و معرفی بیش از 90 نفر برای استفاده از تسهیلات بانکی و پیگیری جهت تکمیل و تجهیز کمبودهای مأمور سراهای درون استان از جمله مواردی است که در 6 ماه اول سال ویژه رفاه پرسنل در بهزیستی کرمان انجام شده است.
حدادیان فراهم نمودن زمینه استفاده پرسنل از امکانات ورزشی موجود در کرمان را از دیگر اقدامات رفاهی پرسنل عنوان کرد.