مهدی نخعی معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه هفته بهزیستی فرصت شایسته ای است تا اقدامات به مردم و مسولین اطلاع رسانی شود ؛ افزود: بهزیستی استان کرمان سال گذشته در تجهیزات و توسعه ناوگان در سطح استانی و شهرستان ها، توسعه خدمات 123 و راه اندازی پایگاه های بهزیستی در مناطق محروم بیشترین سهمیه در کشور را از آن خود کرده است.

 وی با بیان اینکه امروز بالغ بر 70 درصد از کارکنان این اداره کل تحصیلات عالی دارند اظهار کرد: باید بتوانیم سلامت اجتماعی را به درستی در جامعه تحقق بخشیم .
معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استان کرمان گفت: البته به دلیل تنگناها و مشکلات قانونی آنچه مورد نیاز پرسنل این اداره کل است، تامین نشده است.
عباس صاحب الزمانی مدیر کل اسبق بهزیستی استان کرمان و اولین مدیرکل بهزیستی نیز با  تبریک هفته بهزیستی گفت :  مسئولیت کارکنان بهزیستی مسئولیت خطیری است که نباید آن را نادیده یا کوچک شمرد.

وی با اظهار خرسندی از خدمات تخصصی و ارزشمندی که به مردم ارائه می شود ، اظهار داشت : خیرین و مراکز غیردولتی نقش بسیار موثری در کمک به بهزیستی دارند که باید از این ظرفیت به شایستگی استفاده شود.

در ادامه این مراسم از خدمات و همکاری های قریب 40 نفر از روسای شهرستان ها – خیرین و مدیران مراکز غیردولتی همکار در اجرای برنامه های سلامت محور و طرح های پیشگیرانه تجلیل شد .