معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان کرمان در تشریح اقدامات انجام شده در بهزیستی کرمان در یک سال گذشته گفت : بسیاری از مباحث چون تمرکز زدایی ،واگذاری اختیارت به شهرستانها ،حرکت از سمت پرداخت مستمری به سمت توانمندسازی و توجه به مسایل رفاهی و آموزشی  پرسنل از جمله مواردی است که مأموریت پیگیری و اجرایی کردن آنها در در طول یکسال گذشته در حوزه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دنبال شد .

مهندس مهدی نخعی یکی از مهمترین برنامه های انجام شده در این حوزه را تلاش برای شفاف سازی اقدامات مالی در بهزیستی در طول یکسال گذشته عنوان کرد و افزود  :در اولین قدم  برای شفاف سازی مالی تغییر نظام حسابداری از نقدی به حسابداری تعهدی بود که در این خصوص با برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان حسابداری و عاملین ذیحسابی تمامی شهرستانها آموزشهای لازم را فرا گرفتند و  ثبت و نگهداری حسابها از ابتدای سال 94 بر این مبنا صورت گرفت .

وی راه اندازی سیستم مالی گردش اسناد مالی از زمان ورود سند به حوزه مالی تا زمان پرداخت و تحویل سند به بایگانی بصورت کاملاً الکترونیکی را قدم دوم در مسیر شفاف سازی مالی دانست و اظهار داشت :با انجام این روند سعی شد تا در سیستم اداری سازمان برنامه چابک سازی  جهت تسریع در روند اقدامات انجام شود .
معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل بهزیستی استان کرمان در ادامه به ساماندهی کلیه اموال ستاد و ثبت آنها در سیستم اموال اشاره کرد و اظهار داشت : اموال بهزیستی نیاز به ساماندهی و ثبت در سامانه داشت که علاوه بر ستاد با  سرکشی به شهرستانها و ساماندهی اموال آنها و حل مشکلات نرم افزاری در خصوص ثبت اموال این سیستم بروز و مشکلات آن رفع گردید .
ویپیگیری در خصوص برگشت تعداد زیادی  را اقدام دیگری در راستای ساماندهی اموال عنوان کرد و گفت : علاوه بر موارد عنوان شده پیگیری برای انجام کلیه پرداختهای مربوط به مانده اعتبارات جاری 93 و بستن حسابهای جاری در پایان فروردین 94 ،تنظیم ، رسیدگی ، کنترل و ثبت اعتبارات مربوط به تملک و دارایی های سرمایه ای کل استان و هزینه های جاری از جمله موارد ی است که در راستای شفافیت مالی علاوه بر اقدامات روزمره و عادی در طول یکسال گذشته انجام شد.
مهندس نخعی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تأکید دولت بر کاهش هزینه ها گفت: کاهش هزینه ها از مصرف گرایی به سمت صرفه جویی بدون افت عملکرد در راستای صرفه جویی و افزایش بهره وری انجام شد  تا به عنوان مثال  با پرهیز از مأمورت های فردی ، اصلاح تجهیزات و امکانات اداری که هزینه های جاری زیادی  برای سازمان دارند در مسیر صرفه جویی وکاهش هزینه ها برنامه ریزی شود .