هفتمین  جشنواره کار آفرینان برتر استان کرمان با معرفی 9 کار آفرین برتر پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این مراسمی که با حضور معاون استاندار ،مدیران اجرایی استان ،صاحبان صنایع و کار آفرینان در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، مدیر مرکز گذری مهر بهزیستی شهرستان بردسیر  با کسب رتبه دوم  بخش خدمات به عنوان کار آفرینان برتر معرفی شد..
گفتنی است در این جشنواره 202 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 127 نفر با توجه به کامل بودن مدارک در بخشهای صنعت ،کشاورزی ،خدمات و مشاغل خانگی به جشنواره کار آفرینان راه یافتند.