طی حکمی از سوی مدیرکل بهزیستی استان کرمان معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی ، اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی کرمان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان دراین حکم دکتر زهرا شکوه به عنوان معاون هماهنگی موسسات غیر دولتی ، اشتغال و مشارکتهای مردمی بهزیستی معرفی و از خدمات و تلاشهای فریبا لشکری تجلیل شد.

دراین مراسم صادق زاده مدیرکل بهزیستی تغییر را لازمه پیشرفت دانست و گفت : تجربیات افرادی که در یک پست سازمانی فعالیت می کنند در کنار ایده های جدید یک فرد جدیدی می تواند زمینه پیشرفت در یک حوزه را ایجاد نماید.
وی با اشاره به اینکه در حوزه معاونت هماهنگی موسسات غیر دولتی ، اشتغال و مشارکتهای مردمی فعالیت های خوبی صورت گرفته است،افزود: با تغییر دراین معاونت درصددیم تا روند رشد را سریعتر و با برنامه ریزی جدید
پیش ببریم.
گفتی است دکتر زهرا شکوه پیش از این به عنوان رئیس دفتر مدیریت عملکرد فعالیت می نمود.