نشست معاونین امور اجتماعی منطقه 2 کشوری با حضور مدیر کل ، معاون امور اجتماعی  بهزیستی استان کرمان و کارشناسان حوزه امور اجتماعی بهزیستی کرمان در محل سالن ارشاد اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان این نشست با محوریت بررسی شاخص های دفتر شبه خانواده به منظور اصلاح و رفع مشکلات و چالش های موجود برگزار شد .

عباس صاق زاده در این جلسه با اشاره به مسائل اجتماعی متعدد در جامعه گفت : سیاست گذاری های مشارکتی برای رفع معضلات اجتماعی با نسخه بومی و منطقه ای قابل حل می باشند .

صادق زاده با بیان اینکه مردم جامعه چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر مسائل اجتماعی می باشند عنوان کرد : اتخاذ تصمیمات منطقه ای بنا بر فرهنگ موجود هر منطقه نیازمند برنامه ریزی تخصصی و مدون خواهد بود .