مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمان گفت : دوره آموزشی ویژه معلولان ضایعه نخاعی و سایر گروههای هدف براساس نیاز سنجی در کرمان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان و به  نقل  از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان ، دکتر مهدی ابراهیمی نژاد در دیدار رئیس انجمن بیماران ضایعه نخاعی استان کرمان با استقبال از همکاری در زمینه آموزش معلولان ضایعه نخاعی اظهار داشت : براساس نیاز سنجی که بهزیستی و انجمن حمایت از معلولان ضایعه نخاعی انجام می دهد ، آموزش های کارآفرینی و مهارت های توانبخشی مورد نیاز به این افراد ارائه می شود.