رئیس اداره بهزیستی کوهبنان گفت: فاطمه حیدر زاده معلول جسمی و حرکتی شدید با حمایت اداره بهزیستی کوهبنان در مسابقات قرآن انتخابی کشور مقام دوم را به خود اختصاص داد.
محمدرضا بهره‌مند  اظهار داشت: فاطمه حیدر زاده معلول جسمی و حرکتی شدید با حمایت اداره بهزیستی شهرستان کوهبنان در مسابقات قرآن انتخابی کشور ویژه معلولان جسمی حرکتی مقام دوم در رشته قرائت و ترتیل را به خود اختصاص داد.
وی بیان داشت: اداره بهزیستی کوهبنان با برنامه‌ریزی دقیق و مناسب در زمینه مسائل مذهبی و قرآنی توانسته گام مؤثری در زمینه پرورش استعدادهای دینی و مذهبی بردارد که ماحصل آن نتیجه مسابقات اخیر است.