مدیر کل بهزیستی استان کرمان طبق برنامه هفتگی با تعدادی از مددجویان و مراجعین به صورت حضوری در محل مرکز جامع توانبخشی دیدار و گفت و گو نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان با توجه به ماهیت تقاضا و مشکلات مطرح شده توسط مددجویان و به منظور تسهیل در رفع مسائل و مشکلات دستور رسیدگی صادر شد .

لازم به ذکر است به منظور ارج نهادن به حقوق شهروندان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مددجویان ، جلسات ملاقات عمومی مراجعین با مدیرکل بهزیستی استان با هماهنگی میز خدمت بهزیستی انجام می شود .