مدیر کل بهزیستی استان کرمان با حضور در ساختمان شماره 2 بهزیستی با تعدادی از مدجویان تحت حمایت بهزیستی دیدار و گفت و گو نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان ضمن تکریم  و دلجویی از مددجویان مشکلات آنان را بررسی نمود .

در این دیدار مددجویان مسائل و مشکلات خود را مطرح نموده و مدیر کل بهزیستی استان کرمان نسبت به درخواست ها دستورات لازم را صادر کرد .