مدیران اداره کل بهزیستی کرمان با استقرار در محل غرفه بهزیستی در نمایشگاه صدمین سفر استانی رئیس جمهور و هئیت دولت که در محل مجتمع فرهنگی ، هنری انتظار شهر کرمان برپا شده است با مراجعین دیدار و به درخواستهای ایشان رسیدگی کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این برنامه که در راستای پاسخگویی به مراجعین و تکریم ایشان صورت گرفت معاونین تخصصی ، مسئولان میزخدمت و دفتر ارتباطات مردمی اداره کل ، رئیس و معاونین اداره بهزیستی شهرستان کرمان بمدت سه ساعت با حضور در محل غرفه بهزیستی در نمایشگاه صدمین سفر به درخواستهای قریب چهار صد نفر از مراجعین رسیدگی کردند.