دیدار تعدادی از مددجویان تحت حمایت بهزیستی با مدیر کل بهزیستی استان کرمان در محل میز خدمت انجام شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکلات مددجویان و گروه های هدف با حضور در محل میز خدمت ضمن دیدار با مراجعین مسائل ومشکلات آنان را بررسی کرد و جهت رفع مسائل مطرح شده دستورات لازم را به حوزه های تخصصی صادر کرد.