مدیر کل بهزیستی استان کرمان با مددجویان و گروه های تحت حمایت ملاقات و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان،عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با حضور در مجتمع فیاض بخش با جمعی از مددجویان دیدار و به بررسی مسائل و مشکلات 20نفر از مددجویان پرداخت.