مدیر کل به همراه اعضاء شورای معاونین اداره کل بهزیستی کرمان با حضور در ساختمان جامع توانبخشی بهزیستی کرمان واقع در بلوار امیر کبیر با مددجویان دیدار و مشکلات آنان را بررسی نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان ضمن بررسی مشکلات مددجویان تحت حمایت و ارجاع به معاونین تخصصی دستورات لازم را جهت کمک و رفع مشکلات آنان صادر نمود .