مدیر کل بهزیستی استان کرمان با حضور در ساختمان شماره 2 بهزیستی با 17نفر از مددجویان تحت حمایت بهزیستی دیدار و گفتگو نمود

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان  ضمن تکریم و دلجویی از مددجویان مشکلاتشان را بررسی و دستورات لازم را صادر نمود.