بر اساس اعلام سازمان امور اقتصادی و دارایی ، آن دسته از دارندگان دعوت نامه سهام عدالت که تاکنون موفق به ثبت نام در شرکت های تعاونی سهام عدالت  شهرستان  نشده اند تا پایان وقت اداری 30 آذر ماه فرصت ثبت نام دارند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،زمان اعلام شده بنا به درخواست های مکرر از سوی شرکت های تعاونی شهرستانی ،مشمولان طرح سهام عدالت و سازمانهای متولی این امر صورت گرفته و به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد لذا کلیه مددجویان و افراد مشمول طرح سهام عدالت می بایست تا پایان وقت تعیین شده اقدام لازم جهت ثبت نام را انجام دهند.