عضو  هیات مدیره انجمن دوستداران کودک کرمان،  در آیین اختتامیه اولین جشنواره کشوری تربیت دینی کودکان در کرمان از ارایه طرحی در زمینه تربیت دینی کودکان توسط انجمن دوستداران کودک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، مهراجلیلی با بیان اینکه تربیت باید از طریق شناختی که از کودک داریم، اتفاق بیفتد، درباره این طرح گفت: برخی از صاحبنظران در زمینه تعلیم و تربیت کودکان روشهایی را برای آموزش مفاهیم دینی ارایه می دهند که نمی تواند نتیجه مطلوب را به دنبال داشته باشد.

عضو  هیات مدیره انجمن دوستداران کودک کرمان تصریح کرد: کودک از طریق این روشها نمی تواند ارتباط برقرار  کند و باید با زبان خودش با او ارتباط برقرار کرد.
جلیلی مهمترین روش برای تربیت دینی کودکان زیر 6 سال را ایجاد رغبت دینی در آنها عنوان کرد و بیان داشت: کودکی بهترین زمان برای نهادینه کردن مفاهیم دینی و اخلاقی در انسان است چرا که این دوران، زمان شکل گیری شخصیت انسان است.
وی ادامه داد: جامعه می تواند به کودک توجه کند به شرط آنکه در حوزه آموزش، تاثیر لازم را به خوبی بر کودک بگذاریم.
وی افزود: انجمن دوستداران کودک با هدف افزایش آموزشهای پیش دبستانی و  دانش والدین و مربیان با تجربه 10 ساله خود و با همفکری صاحبنظران این حوزه طرحی را ارایه داده است.
جلیلی گفت: این طرح برای کمک به شناخت مفاهیم اخلاقی برای کودکان پیش دبستانی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه دغدغه بسیاری از والدین و مربیان  چگونگی تقویت اخلاق و معنویات در فرزندان است، بیان داشت: مقصد نهایی اخلاق همان انسان معنوی است که در سطوح بالا اخلاق و معنویت باید با هم یکی شود.
وی اظهار داشت: از طریق زبان کودک می توان مفاهیم اخلاقی را در فرزندان تقویت کنیم.
وی بسط معنویت در جامعه از طریق درونی کردن ارزشهای معنوی در کودکان، شیوه های آموزش نوین مشارکتی در انتقال مفاهیم اخلاقی و ارتقای سطح دانش و مهارت مدیران، مربیان و والدین در خصوص آموزه های دینی را از جمله اهداف این طرح برشمرد و اظهار داشت: با روشهای مختلفی که در نظر گرفته ایم، می توان به این اهداف دست یابیم.