موسسات خیریه و مراکز غیر دولتی مرتبط با بهزیستی بازوان پرتوان بهزیستی بشمار می روند که برای خدمت رسانی مطلوبتر و موثرتر در دو حوزه تخصصی و حمایتی به جامعه هدف ، بهزیستی را یاری می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان خیرخواه مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیر دولتی و دبیر کمیسیون عالی ماده 26 بهزیستی کشور با بیان مطلب فوق در جلسه کمیته ماده 26 بهزیستی کرمان از ابلاغ دستور العمل و آیین نامه جدید ماده 26 طی روزهای آینده خبر داد و افزود : باتوجه به نیاز استانها و لحاظ کردن شرایط بومی مناطق آیین نامه جدید تنظیم و تصویب شده است که بزودی ابلاغ می شود.

دکتر رضا عباسی مدیرکل و رئیس کمیته ماده 26 بهزیستی استان نیز طی سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله کمیته مذکور در استان کرمان ، سرعت و دقت  در بررسی پرونده های رسیده همراه با قانون مداری را از ویژگیهای اعضاء کمیته ماده 26 بهزیستی کرمان بر شمرد و گفت همواره سعی شده است تا در چهار چوب قوانین و مقررات حاکم بر نحوه اعطاء مجوز به بخشهای غیر دولتی متقاضی فعالیت در حوزه بهزیستی ، زمینه فعالیت آسان ، شفاف و ضابطه مند موسسات نیکوکاری ، مراکز تخصصی ، مهدهای کودک و بخشهای غیر دولتی فراهم شود.
برپایه این خبر در ادامه نشست این کمیته ، پس از بررسی پرونده چند متقاضی ، دبیر کمیسیون عالی ماده 26 سازمان بهزیستی کشور به همراه مدیرکل بهزیستی استان و دیگر اعضاء از دبیرخانه کمیته استانی ماده 26 مستقر در بهزیستی کرمان بازدید کرد که در پایان این بازدید از نحوه فعالیت رئیس و اعضاء کمیته و دبیرخانه مربوطه تقدیر شد.