میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطات در سازمان است که تنها نقطه تماس (single point of contact) میان سازمان و ارباب رجوع داخلی و خارجی به شمار می‌رود.

هدف این مرکز ارائه خدمات به‌هنگام و کارآمد به مشتریان سازمان در هر لحظه و زمان همسو با توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های میان آنها و سازمان می‌باشد.

در همین راستا و به جهت سهولت در امور مربوط به مراجعین محترم اداره کل بهزیستی استان کرمان اقدام به راه اندازی میز خدمت حضوری در مراکز اصلی خود نموده است.

در حال حاظر میز خدمت حضوری در ساختمانهای اصلی اداره کل به شرح ذیل فعال و در حال خدمت رسانی می باشند :

 

1- ساختمان اصلی اداره کل به آدرس : کرمان-بلوار جمهوری-جنب بیمارستان شهید بهشتی-اداره کل بهزیستی

2-ساختمان شماره دو(مرکز جامع) به آدرس : کرمان-بلوار امیر کبیر