میز خدمت غیر حضوری (الکترونیک) اصطلاحی‌ است که این روزها در حوزه خدمات فناوری اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی زیاد شنیده می شود. مدیران و کارشناسان نظام اداری و دپارتمان‌های فناوری اطلاعات در راستای توسعه خدمات الکترونیک مطبوعشان سعی در گسترش دامنه میز خدمت الکترونیک دارند.

در همین راستا و با توجه به نیاز مراجعین محترم سازمان بهزیستی کشور اقدام به راه اندازی میز خدمت غیر حضوری نموده است.هدف در میز خدمت غیر حضوری بکار گیریفناوری های نوین جهت تسهیل فرآیند ها و کاهش حضور ارباب رجوع به سازمان می باشد.

 

شناسنامه خدمات :

مطابق با مستندات سازمان امور استخدامی در سازمان بهزیستی تعداد 54 خدمت شناسنامه دار تعریف گردیده است.این خدمت در چهار معاونت توانبخشی-اجتماعی-پیشگری و مشارکتها تعریف گردیده اند.خدمات مذکور از طریق لینک های ذیل در دسترس عموم قرار دارند :

راهنمای خدمات معاونتهای اجتماعی و توانبخشی

راهنمای خدمات معاونتهای امور پیشگیری و مشارکتها

مشخصات هر خدمت از جمله نام ، نوع،نحوه ارائه،فلوچارت و سایر توضیحات مورد نیاز بصورت PDF در دسترس قرار دارند.

 

 فناوری های نوین :

افراد تحت پوشش سازمان می توانند با نصب برنامه “دولت همراه” در موبایل خود از خدمات این سازمان مطلع شوند.

همچنین اپلیکیشن آمبیولوپی اطلاعات مراکز غربالگری را دریافت نمایند.

توسط شماره گیری #123*4*افراد تحت پوشش سازمان می توانند وضعیت پرونده خود را استعلام نمایند.

با عنایت به رایگان بودن خدمات سازمان صرفاً در بخش جلب کمک های مردمی از پرداخت USSD استفاده شده است.

 

سامانه های ارائه خدمات الکترونیک :

در راستای تجمیع خدمات دارای ماهیت الکترونیک سازمان بهزیستی کشور اقدام به راه اندازی سامانه میز خدمت متمرکز به آدرس میز خدمت الکترونیک نموده است.