در سفر یک روزه کارشناس دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور به همراه رئیس دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی استان کرمان به شهرستان زرند خدمات بهزیستی زرند و مراکز تحت نظارت بررسی شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی زرند یوسفی کارشناس دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با حضور در اداره بهزیستی و خانه کودکان و نوجوانان نرجس خاتون زرند اقدامات انجام شده را رضایت بخش توصیف نمود و اظهار امیدواری کرد در سایه همدلی و همکاری ، خدمات مناسب و شایسته به فرزندان ارائه شود.