مدير كل بهزيستي استان كرمان در هفته گرامیداشت نابینایان و کم بینایان به همراه معاون توانبخشي و کارشناسان این حوزه  با حضور در موسسه عصاي سفيد ضمن گفت و گو با نابينايان و كم بينايان به بررسی مشکلات آنان پرداخت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان در جلسه هم انديشي با اعضا موسسه خيريه عصاي سفيد گفت : فراهم نمودن فرصت هاي برابر براي دسترسي گروه هاي مختلف از جمله كم بينايان و نابينايان به نحوه مشاركت اين گروه و برنامه ريزي موسسات و انجمن هاي صنفي بستگي دارد .

صادق زاده در ادامه خاطر نشان کرد :  با همكاري مؤسسات خيريه و شناخت توانمندي هاي اين قشر از جامعه حمايت هاي لازم اجتماعي را در راستاي ايجاد فرصت هاي برابر جهت استقلال نابينايان و كم بينايان را مهیا میکنیم .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان ضمن بررسی مشکلات نابینایان و کم بینایان گفت : دولت به تنهایی قادر به رفع مشکلات این قشر نیست ،افراد نابینا و کم بینا خود باید با مطالبه گری مناسب و تلاش برای توانمندسازی خود و همچنین حمایت موسسات خیریه و سازمان های متولی به استقلال و اشتغال خود کمک کنند .