نشست تخصصی معاونین پشتیبانی و منابع انسانی منطقه دو کشور شنبه 23 مرداد ماه به میزبانی بهزیستی استان کرمان برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این نشست تخصصی که با حضور معاونین پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی استانهای سیتان و بلوچستان ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، کرمان و روسای واحدهای اداری بهزیستی کرمان برگزار شد ،ضمن بررسی مسائل و چالش های حوزه های کاری ، پیشنهادات نهایی و جمع بندی گردید

مدیرکل بهزیستی استان کرمان : توجه به سرمایه های سازمانی به ویژه سرمایه های استانی یکی از راههای برون رفت از تهدیدهای جاری علیه بهزیستی است  
در حاشیه این جلسه عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با حضور در نشست  تخصصی معاونین پشتیبانی و منابع انسانی منطقه دو کشور در سخنانی گفت : باتوجه به نگاههای غیر رسمی و تهدید آمیزی که به سازمان بهزیستی بعنوان یک سازمان تخصصی خدمات اجتماعی وجود دارد باید سازمان با رویکرد علمی و تخصصی به مسائل اجتماعی بپردازد
مدیرکل بهزیستی استان کرمان توجه به سرمایه های سازمانی به ویژه سرمایه های استانی بهزیستی را یکی از راههای برون رفت از تهدیدهای جاری علیه یهزیستی عنوان نمود و گفت : به لحاظ اخلاق سازمانی و وظیفه انسانی باید نسخه های علمی و با برنامه برای تهدیدهای سازمانی تهیه نموده و این نسخه های تنظیم شده را اجرا یی نماییم.
ایشان در خاتمه اظهار امیدواری نمود برگزاری اینگونه نشست های تخصصی و پی گیری مصوبات و پیشنهادات منطقه ای بتواند از مشکلات و چالش های سازمانی گره گشایی نماید و تهدیدات موجود به نفع ساختار سازمانی بهزیستی به فرصت تبدیل شود.