بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان نرماشیر ، نشست تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی زنان سرپرست با حضور رییس بهزیستی ، فرمانده نیروی انتظامی ، مدیر گلخانه کشت و صنعت گلباغ شفق و کارشناسان و زنان سرپرست خانوار  برگزار شد

در ابتدای این جلسه رضا شجاع حیدری رئیس بهزیستی شهرستان در سخنانی با اشاره به جمعیت 200 نفری زنان سرپرست خانوار تحت حمایت گفت : این گروه از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر انواع آسیبهای اجتماعی می باشند و اغلب برای تامین مخارج زندگی مجبور به کار در بیرون از خانه هستند که به دلیل عدم آشنایی با ناهنجاریها و آسیب های اجتماع ممکن است دچار انواع آسیب شوند
رییس بهزیستی شهرستان نرماشیر هدف از برگزاری این جلسات را آگاه نمودن زنان از آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی و همچنین آشنا و مسلح شدن آنان به مهارتهای زندگی ذکر نمود و  گفت : آشنایی با آسیبهای اجتماعی – آموزش مهارتهای زندگی  و فرزند پروری – آموزش حقوق شهروندی و آشنایی با فنون و حرف از اهداف اصلی برگزاری این جلسات می باشد
لازم به ذکر است در ادامه این نشست تخصصی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت در موضوعات مهارتهای زندگی – شیوه های فرزند پروری – حقوق شهروندی – کشت گلخانه ای آموزش دیدند