نشست مشترک مسئولین اداره کل بهزیستی و کمیته امداد امام «ره » استان کرمان به منظور همکاری و مشارکت بیشتر این دو نهاد حمایتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین نشست مشترک دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان با تاکید برحل مشکلات مددجویان ، معلولین و جامعه هدف هر دو نهاد گفت : خدمات رسانی به مددجویان اگر با همکاری و تعامل دو مجموعه نباشد ، منجر به موازی کاری و سوء استفاده برخی و در حقیقت تضییع حقوق نیازمندان می شود.
وی افزود : اجرای طرحهای مشترک بین کمیته امام  «ره » و بهزیستی موجب  اعتماد سازی اقشار مختلف جامعه خواهد شد و در نهایت منجر به پویایی اهداف دو مجموعه می گردد. گفتنی است در این نشست ، پیگیری برای اجرای مراسمات ضیافت افطاری ماه مبارک  رمضان ، بررسی شیوه های نوین جلب مشارکت های مردمی ، برنامه ریزی برای اشتغال زایی مددجویان ، استفاده از آموزشهای تخصصی بهزیستی از قبیل مهارتهای زندگی ، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ، اعتیاد ، ارایه خدمات تخصصی ، مشاوره بهزیستی به مددجویان کمیته امداد و جلب حامی برای بیمه آتیه مددجویان از مواردی بود که  مطرح شد و مقرر شد تا پیگیری های لازم از سوی دو نهاد دراین خصوص گیرد.