نمایشگاه نقاشی تجلی احساس شامل آثار نقاشی های مهدی آزادداور ،معلول جسمی-حرکتی  سیرجانی با حمایت شرکت صنعتی معدنی گل گهر، با حضور جمعی از مسئولین شرکت گل گهر و ریاست اداره فرهنگ و ارشاد سیرجان در محل ساختمان اداری مجتمع گل گهر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان این نمایشگاه شامل بیش از 50 تابلو نقاشی و سیاه قلم این هنرمند به همت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر به مدت دو روز در ساختمان 45 مجتمع گل گهر برگزار شد .

 این هنرمند ضایعه نخاعی سیرجانی ازسال 79 حرفه نقاشی را آغاز نموده و نزد مرحوم استاد جهانبخش صادقی سیاه قلم و رنگ روغن را در تهران آموخته است، همچنین ایشان در آموزشگاه ققنوس به 70 نفر هنرجو هنر نقاشی و سیاه قلم را آموزش داده است.