نمایشگاه نقاشی مهدی آزاد داور معلول جسمی –حرکتی سیرحانی با حضور معاون امنیتی سیاسی فرمانداری ، رئیس ادار فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رئیس اداره بهزیستی و جمعی از علاقمندان ورزشکار در خانه باغ سنگی سیرجان افتتاح شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی سیرجان مهدی آزاد داور از معلولین جسمی – حرکتی سیرجانی از سال 79 حرفه نقاشی را آغاز نموده و نزد استاد مرحوم جهانبخش صادقی سیاه قلم و رنگ روغن را در تهران آموخته است .
لازم به ذکر است این نمایشگاه با بیش از 30 نوع تابلو سیاه قلم به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.