نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی برای دومین بار با حضور در اداره  بهزیستی شهرستان شهربابک با رئیس و کارکنان اداره دیدار و گفت و گو نمود و از نزدیک درجریان امور انجام شده در بهزیستی قرار گرفت.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان شهربابک در جریان این دیدار یاسر حاجی زاده در سخنانی ضمن تقدیر از حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در اداره بهزیستی و پی گیری برای رفع موانع قانونی و چالش های موجود در مسیر خدمات رسانی به معلولین و محرومین گفت : در سال گذشته قریب 16 هزار نفر از خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی برخوردار شده اند.
رئیس بهزیستی شهرستان شهربابک خستگی ناپذیری کارکنان بهزیستی را در خدمت رسانی به مردم پایان ناپذیر توصیف کرد و گفت : بهزیستی بعنوان یک سازمان اجتماعی همت خود را برای خدمات تخصصی به گروههای هدف صرف نموده است.
در ادامه این دیدار علی اسدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت : اگر نیت عمل خدمت و ایثار باشد شهادت محسوب می شود و کارکنان بهزیستی ایثارگرانی هستند که وقت خود را صرف خدمت به مردم به ویژه گروهها آسیب پذیر نموده اند.
ایجاد کارگاه تولیدی حمایتی برای  اشتغال معلولین ، راه اندازی سرای سالمندان ، الزامات قانونی مشاوره های ژنتیک ، تحت پوشش قرار گرفتن بیمه ای خدمات کاردرمانی ، گفتاردرمانی و مشاوره های ژنتیک ، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بهزیستی از موارد مورد بحث بود که نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع قول مساعد و همکاری دادند