بنا به گزارش روابط عموی بهزیستی استان کرمان در این دیدار مدیرکل بهزیستی به نقش و جایگاهی که خانواده های مدیران بهزیستی در حمایت ازهمسرانشان دارند اشاره کرد و گفت : شرایط کاری در بهزیستی بسیار سخت و پیجیده است و اگر نبود همدلی و همراهی همسران مدیران و فرزندانشان در تحمل این شرایط ، بی شک ارائه خدمات موثر امکانپذیر نبود

 در ادامه حجه الاسلام سید یحیی جعفری نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان خطاب به خانواده های همسران مدیران گفت: باخدمات و فعالیتهای بهزیستی تا حدودی آشنایی دارم در شرایط کنونی که آسیب های اجتماعی دامنگیر فرزندان ، زنان ، کودکان و خانواده هایشان شده است حمایت شما بانوان از  همسرانتان باعث می شود که مسوولین در بهزیستی با دلگرمی بیشتری خدمت نمایند

ایشان دردبخش دیگری از سخنان خود یادآور شد : هر چند که کار و خدمت در بهزیستی طافت فرسا است اما صبوری ، گذشت و حمایت خانواده ها باعث می شود که خدمت درسازمان بهزیستی قابل تحمل شود

لازم به ذکر است نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان در این دیدار انگشتری خود را به بهزیستی بذل و هدیه