در ادامه دیدار مدیرکل و اعضاء شورای معاونین بهزیستی با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان ، ایشان در سخنانی به استناد روایتی از حضرت رسول اکرم در سایه برابری و برادری و فارغ ازغرض ورزی و بدگمانی باید در کنار هم و باهم برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از ناهنجاری ها و آسیبها و مشکلات اجتماعی

 آیت ا…. جعفری در ادامه با تقدیر از خدمات کارکنان بهزیستی جایگاه بهزیستی را بعنوان یک سازمان تخصصی در حوزه مسائل اجتماعی متفاوت و ارزشمند توصیف نمود.