نود پایگاه ثابت به همراه تیمهای سیار در روز عید سعید فطر با استقرار در محلهای اقامه نماز عید فطر و نقاط مختلف شهرها و بخشهای استان ، فطریه و کفارات احتمالی مومنین روزه دار را جمع آوری می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق در جلسه ستاد اجرای طرح ضیافت مهر رمضان گفت : براساس فتوای هشت نفر از مراجع عظام تقلید از جمله مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره ) سازمان بهزیستی مجاز به دریافت فطریه و صرف آن در راستای اهداف خود در حوزه کودکان بی سرپرست ، معلولین ، محرومین و نیازمندان و زنان بی سرپرست می باشد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود : باهماهنگیهای انجام شده با ستاد مرکزی اقامه نماز جمعه در مرکز استان و ستادهای شهرستانی و همکاریهای خوب این عزیزان ، بهزیستی همچون سالهای گذشته با استقرار پایگاههای ثابت و سیار خود در محلهای برپایی نماز عید فطر اقدام به جمع آوری فطریه و کفارات احتمالی مومنین می نماید.
دکتر عباسی گفت : تعداد نود پایگاه ثابت به همراه تعداد زیادی تیم سیار جمع آوری فطریه در روز عید سعید فطر در تمامی نقاط استان اقدام به جمع آوری فطریه خواهند نمود.
وی خاطر نشان کرد : تعداد 18 پایگاه ثابت در روز عید فطر با استقرار در اطراف مصلی بزرگ امام علی (ع) شهر کرمان محل برگزاری نماز عید و دیگر نقاط شهر ، فطریه همشهریان عزیز ساکن در شهر کرمان را جمع آوری می کنند .
مدیرکل بهزیستی کرمان در ادامه از توزیع دوازده هزار پاکت ویژه جمع آوری فطریه ممهور به آرم بهزیستی در منازل و بیمارستانها و نقاط جمعیتی کرمان خبر داد و افزود : افرادمی توانند  با قرار دادن فطریه خود در این پاکتها  ،آنرا تحویل پایگاههای بهزیستی در سطح شهر و مراکز و مجتمع های بهزیستی دهند .
دکتر عباسی در ادامه خاطر نشان کرد دراین روز تمامی مراکز و مجتمع های بهزیستی در سطح استان آماده دریافت نذورات و هدایایی نقدی و غیر نقدی مردم می باشند.