خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی موثرترین نهادی است که عدم استحکام و از هم گسستگی در آن می تواند تبعات و اثرات منفی در جامعه ایجاد نماید و به عقیده بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی کارکردن بر روی این نهاد کوچک می تواند ما را به سمت       مدینه فاضله ای هدایت کند که در دنیای امروز بسیار از آن دور شده ایم .
اما بهر حال واقعیت امر این است که در دنیای امروز روابط بین اعضاء خانواده ، روابطی نیست که حتی یک نسل پیش از آن آنرا تجربه کرده باشد ، در دنیای امروز که به دنیای دیجیتال مشهور شده دیگر روابط سنتی و عاطفی رنگ باخته و بتدریج جای خود را به روابطی سرد داده است .
براساس آخرین ارزیابیهای صورت گرفته اختلافات خانوادگی ، کودک آزاری ، زوجین متقاضی طلاق و همسر آزاری جزو آسیب های اجتماعی است که از نگاه بسیاری از کارشناسان و بر  اساس آمار بدست آمده به ترتیب رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده است؛ اگر چه از نگاه برخی دیگر از کارشناسان موارد دیگری چون بیکاری و اعتیاد است که رتبه های نخست را داراست.
اما بحر حال واقعیت غیر قابل انکار این تحقیقات این نکته است که اختلافات خانوادگی ، کودک آزاری ، تقاضای زوجین برای طلاق و همسر آزاری  از مواردی است که لازمه شکل گیری آن اعتیاد و بیکاری است.
تغییر نگرشی که در جامعه امروز در خصوص نوع  مواد مخدر از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی  ، استفاده آسان از مواد صنعتی و براحتی دسترس بودن آن ، افراد را خواسته یا نا خواسته در دام اعتیاد چنان گرفتار می کند که راه برگشت را دشوار می کند و باعث شده تا آسیب ها و ناهنجاریهای نوپدیدی درجامعه رخ دهد که نتیجه این اتفاق ناگوار گسستن  نهاد خانواده و در نهایت به خطر افتادن امنیت و آرامش اجتماعی می باشد.

اما برای جلوگیری از این پدیده شوم ( اعتیاد،خصوصاً مواد مخدرصنعتی) و جلوگیری از اختلافات خانوادگی و کودک آزاری و… چه باید کرد ؟
کارشناسان و صاحبنظران حوزه اجتماعی طی سالهای اخیر تلاشهای گسترده ای برای کاهش معضل اعتیاد  و به تبع آن فروپاشی خانواده ها انجام داده اند ، اما متاسفانه با روند رو به رشد مواد اعتیاد آور جدید تا رسیدن به نقطه آیده آل راهی پرفراز و نشیب پیش رو است .
استفاده از دوره های آموزشی مهارتهای زندگی ، آموزش صحیح و به موقع درخصوص مواد اعتیاد آور به فرزندان ، ارائه اطلاعات درست درخصوص عواقب مصرف مواد اعتیاد آور به فرزندان ، تربیت صحیح فرزندان در برخورد با مواجهه شدن پیشنهاد مصرف مواد (افزایش مهارت نه گفتن در برابر پیشنهادات )و از همه مهمتر گرم نگه داشتن اساسی ترین نهاد اجتماعی که همان خانواده است می تواند ما را در جلوگیری از بروز و شیوع بسیاری از آسیب های اجتماعی یاری رساند.
برای رسیدن به جامعه ای که درآن دیگر دغدغه اعتیاد وجود نداشته باشد همت بلندی لازم است تا بتوانیم راه دشوار را زودتر از وقت تعیین شده بپیمایم .
دیدن کودکی که به واسطه دیر رسیدن مصرف مواد مخدر با بدخلقی پدر و یا مادر مورد آزار و اذیت قرار گرفته ، اتفاقی تلخ و ناگوار است که هیچ گاه از ذهن آن کودک نخواهد رفت اما شاید اگر بتوانیم نگاه آنان را که دستی بر کار خیر دارند تغییر دهیم ، راهی جدید برای حل این معضل بیابیم .  بحثی که امروزه به عنوان راه حلی برای کمک به بیماران معتاد می توان مطرح کرد همراهی خیرینی است که نگاه خود را صرفاً از کمک به ایتام و بی سرپرستان به سمت درمان افراد معتاد ، تامین هزینه های آموزش مهارتهای زندگی و برنامه هایی که در راستای پیشگیری از اعتیاد،آسیبهای اجتماعی و به دنبال آن سلامت خانواده ها اجرا می شود ، حمایت از خانواده هایی که بدلیل مشکلات اقتصادی و یا اعتیاد در حال از هم  پاشیدن است،کمک به کودکانی که از نعمت آموزش محروم اند و خانواده توانایی صرف هزینه مهدکودک فرزند خود را ندارد ( اساس و پایه آموزش و فراگیری اصول زندگی از کودکی می باشد، لذا کمک خیرین به این خانواده ها می تواند کودکان ر ا از تباهی در آینده نجات دهد )، حمایت از جوانان و کمک به اشتغال آنان تغییر دهند و با ایجاد این نگاه کودکانی را که مورد کودک آزاری ، زنانی را که مورد همسر آزاری ، پدرانی را که در دام اعتیاد و جامعه ای را که به سمت ناهنجاریهایی چون فساد اخلاقی ، اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی  و در نهایت نا امنی پیش می رود ،نجات داد.
فرا رسیدن سال جدید فرصتی است برای تغییر نگاه  که با آغاز فصل نو و زندگی در طبیعت  می تواند ایجاد شود که امید است در جهان پر هیاهوی امروز نگرشها به سمتی رود که با همراهی و همدلی هم نوعان را به سوی خوشبختی و سعادت سوق دهیم.