به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در ماههای اخیر افراد حقیقی یا حقوقی ناشناخته به انتشار فراخوان هایی مبنی بر جمع آوری کمک برای  نابینایان در شبکه های اجتماعی اقدام نموده اند که فراخوان های مذکور غیرقانونی و پیگرد قانونی دارد.

اغلب اعضاء جامعه روشندلان استان کرمان از تحصیلکردگان و نخبگان جامعه می باشند که خود دارای جایگاههای مشخص اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی می باشند لذا منتسب کردن این گروه به صفاتی از جمله حاشیه نشین و از یاد رفته که قادر به تامین معاش خود نیستند دور از انصاف و مخالف کرامت انسانی می باشد چراکه این گروه در سطوح مختلف جامعه نه تنها منشاء اثر بوده بلکه در حرکت پویای جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت نقش داشته ودارند.

اقدام تبلیغاتی  موسساتی تحت عناوین  موسسه «خیریه نابینایان» ، «موسسه خیریه عصای سفید» ،« موسسه خیریه صدر» و… در هر یک از انواع رسانه از جمله شبکه های اجتماعی از سوی اداره کل بهزیستی استان کرمان مردود می باشد و بطور قانونی  از سوی بهزیستی استان کرمان پیگیری می شود.

بنابراین به اطلاع هموطنان و هم استانی های عزیز می رساند که هرگونه اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به معیشت ، ادامه تحصیل یا مسکن و ورزش روشندلان عزیز باید از طریق اداره کل بهزیستی استان کرمان – انجمن نابینان و هیات ورزش های نابینایان انجام شود.