به مناسبت ایام دهه فجر همایش بانوان موفق ،خانواده پایدار با همکاری بهزیستی سیرجان و حمایت رئیس کمیسیون بانوان فرمانداری با حضور رئیس اداره بهزیستی سیرجان در محل سالن مهر شهرداری این شهرستان  انجام شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از سیرجان کورکی روانشناس و مشاور با اشاره به افزایش توانمدی بانوان شاغل ادارات در محیط خانواده گفت : باید وظایف همسران و بهبود  شاخص های عملیاتی جهت حضور بانوان در محیط کار تفکیک و شناسایی شوند .