همایش بررسی شاخص های سلامت روان و نگرش برخودکشی با حضور فرماندار ، رئیس اداره پیشگیری از آسب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش ، مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کارشناسان امور آسیبهای اجتماعی اداره کل بهزیستی استان، رئیس مرکز بهداشت ، روانشناسان و مشاورین آموزش و پرورش در سالن کتابخانه پرورش فکری کودکان و نوجوانان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از راور عباس نصرت آبادی رئیس اداره بهزیستی راور با بیان اینکه خودکشی یکی از ناهنجاری های اجتماعی می باشد عنوان کرد : سالانه بیش از پنج میلیون نفر در جهان اقدام به خودکشی می کنند که تقریبا پانصد هزار مورد آن منجر به مرگ می شود.

عباس نصرت آبادی با اشاره به افزایش آمار خودکشی در ایران گفت : با پیگیری و حمایت مسئولین جهت پیشگیری و کنترل این آسیب اجتماعی ، مرکز فوریتهای اجتماعی با انجام فعالیت خط تلفنی 3-2-1 ، پایگاه اجتماعی ، خدمات سیار خودروئی به ارائه خدمات می پردازد .

حسن میرصادقی فرماندار شهرستان راوراقدامات سازمان بهزیستی به ویژه راه اندازی مرکز فوریتهای اجتماعی و دفاتر خدمات مشاوره و روانشناختی را در راستای کاهس آسیب ها مثبت دانست و اظهار داشت :با برنامه ریزی و مشارکت کارشناسان می توان معضلات اجتماعی و آمار خودکشی در جامعه را کاهش دهیم .

 ماشالله کاربخش رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش بیشترین آمار خودکشی را مربوط به جوانان 21- 15سال و زنان خانه داردانست و عنوان کرد :با مطالعه و تحقیق و بررسی عوامل موثر در اقدام به خودکشی در بین افراد راه کارهای علمی را ارائه نماییم .

  علی بهرام نژاد مدیرگروه سلامت روانی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به آمار 3درصدی خودکشی شهرستان راور خاطرنشان کرد :با توجه به آمار رو به افزایش خودکشی متاهلین باید به مشاوره های قبل از ازدواج در تمامی سطوح با جدیت انجام شود .