دوره آموزشي تغذيه و ممانعت از تک فرزندي با حضور رئیس اداره بهزیستی منوجان ،مربیان و مدیران مهد های کودک وکارشناسان شبکه بهداشت  در محل سالن آموش مرکز بهداشت شهرستان منوجان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از منوجان مرتضی نمدادی رئیس اداره بهزیستی  شهرستان منوجان با بیان اینکه مسئله آموزش در مهدهای کودک بسیار مهم می باشد عنوان کرد :آموزش در سنین قبل از دبستان زمینه یادگیری جدی را در کودکان بوجود می آورد .

مرتضی نمدادی با تاکید بر آموزش تخصصی  مربیان مهدهای کودک گفت : با توجه به حساسیت سن کودکان استفاده از مربیان با تجربه در مهدها و همچنین توجه به تغذیه کودکان می تواند در پرورش و خلاقیت آنان مفید باشد .

فریبا آذری کارشناس بهداشت باروری با اظهار تاسف از رشد تک فرزندی در جامعه بیان کرد : علی رغم زندگی در جامعه مدرن کودکانی که خواهر یا برادری ندارند بیشتر در معرض ابتلا به مشکلات رفتاری و خودمحوری می شوند .