همایش ناشنوایان با همکاری بهزیستی شهرستان کرمان و هیئت ورزشی و کانون ناشنوایان  با حضور رئیس و معاون امور اجرایی بهزیستی شهرستان کرمان ،معاون توانبخشی ،رئیس و کارشناس امور مذهبی –ورزشی کانون ناشنوایان  ،مدیر و کارکنان مدرسه ناشنوایان احیاء شهرستان کرمان در محل جنگل قائم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این مراسم تلاوت کلام الله مجید با زبان اشاره توسط ناشنوای مطلق تلاوت و سرود مقدس جمهوری اسلامی توسط گروه سرود ناشنوایان اجرا  و همچنین عزاداری برای ناشنوایان اجرا شد .

 در پایان به 8 نفر از نخبگان ناشنوا در عرصه ورزش و7 نفر از دانش آموزان نمونه  مدرسه ناشنوایان احیاء و18 نفر از ناشنوایان فعال در زمینه مذهبی و فرهنگی هدایایی از طرف بهزیستی اهداء شد.