بیمه نوین و بهزیستی کرمان برای اجرای هرچه بهتر طرح کودکان آسمانی همکاری مشترک می کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جلسه ای که به همین منظور و با حضور دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان و شاه علی رئیس بیمه نوین استان و کارشناسان مرتبط در محل بهزیستی برگزار شد. براین همکاری و تعامل هرچه بیشتر تاکید شد.
برپایه این خبر دراین جلسه مقرر شد تا نمایندگان بیمه نوین با هدف آشنایی هرچه بیشتر با طرح بیمه کودکان آسمانی و جذب خیرین جدید آموزش لازم را از سوی بهزیستی دراین زمینه دیده تا با آگاهی کامل از نحوه اجرای طرح در برنامه های ضیافت مهر رمضان و ویژه برنامه های شبهای قدر که از سوی بهزیستی اجرا می شود  شرکت نمائید. همچنین در این جلسه مقرر شد تا در شبهای قدر پایگاههای ثابت از سوی بهزیستی با حضور کارشناسان بیمه نوین و مددکاران بهزیستی در محلهای برپایی ویژه برنامه های احیا دایر تا در زمینه جذب و ثبت نام از متقاضیان حضور در این طرح اقدام لازم صورت گیرد.
گفتنی است طرح بیمه کودکان آسمانی ، یکی از طرحهای جدید بهزیستی است که در آن متقاضیان با ثبت نام در این طرح متعهد می شوند تا بمدت پنج سال مبلغی مشخص را به حساب یک یا چند کودک بی سرپرست تحت سرپرستی بهزیستی واریز نماید . تا پس از این مدت این مبلغ بعنوان سرمایه آتیه کودک برای ایشان پس انداز شود.