جلسه هم اندیشی مدیرکل بهزیستی و رئیس اداره امور شعب بانک ملت استان کرمان با هدف بررسی راههای همکاری بیشتر برای ارائه تسهیلات به مددجویان بهزیستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین جلسه که با حضور تعدادی از معاونین و مسئولان بهزیستی و بانک ملت در محل ستاد بهزیستی استان برگزار شد. پس از ارائه گزارش دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی و دیبایی رئیس اداره امور شعب بانک ملت درخصوص نیازها و مشکلات مالی مددجویان بهزیستی و اقدامات انجام شده از سوی بانک ملت جهت پرداخت تسهیلات مختلف به مددجویان معرفی شده از سوی بهزیستی ، راههای انجام همکاریهای بیشتر با هدف کمک به رفع مشکلات مالی مددجویان و انجام مناسب سازی ورودی و محیط داخلی تعدادی از شعبه های اصلی بانک ملت در مرکز استان و شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت .