معضلات اجتماعی به ویژه کودک آزاری ناشی از فقر فرهنگی  ، اقتصادی و عدم آگاهی خانواده ها می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در مصاحبه با خبرنگار صدا وسیما مرکز کرمان با اظهار تاسف از انتشار فیلم آزار و اذیت کودکان کار در کرمان گفت : بر اساس قوانین برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی به عنوان اصلی ترین متولی مسائل اجتماعی مدیریت و پیگیری این وقایع را بر عهده دارد که به محض انتشار کلیپ کودک آزاری با شهردار ، استاندار و دادستان استان کرمان جهت پیگیری و برخورد با این اتفاق ارتباط برقرار شد .

صادق زاده با بیان اینکه معضلات اجتماعی به ویژه کودک آزاری ناشی از فقر فرهنگی  ، اقتصادی و عدم آگاهی خانواده ها می باشد عنوان کرد : با مشارکت و همکاری همه افراد و مسئولین به ویژه شهرداری وهمچنین ارتقاء دانش اجتماعی افراد و خانواده ها باید مسائل مربوط به ساماندهی کودکان کار و خیابان را حل و فصل نمود .

وی با اشاره به وجود دو مرکز نگهداری کودکان کار و خیابان در کرمان بیان کرد : یک مرکزروزانه با ظرفیت 150 نفر و یک مرکز شبانه روزی با ظرفیت 25 نفر به کودکان کار و خیابان خدمات حمایتی ارائه می کند .