به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان نرماشیر مراسم بدرقه صادق رحیمی از معلولین تیم ملی فوتبال نابینایان برای حضور در پارا المپیک 2016ریو با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.

لازم به ذکر است در این مراسم از افتخار آفرینی ورزشکاران معلول تقدیر بعمل آمد .